Zakres szkolenia QAL 3

QAL 3

 • Obowiązki osoby nadzorującej System automatycznego monitoringu spalarni
 • Przeszkolenie personelu z zakresu kalibracji Automatycznego Systemu Monitoringu (AMS) emisji z wykorzystaniem gazów wzorcowych
 • Zakres procedur pomiarowych QAL1, QAL2, QAL3 i AST zgodnie z normą PN-EN 14181
 • Zapewnienie jakości na etapie eksploatacji systemu AMS – poziom QAL3 wg normy PN-EN 14181
 • Bieżący nadzór nad wskazaniami QAL3 na podstawie karty Shewharta:
 • Zasady zakładania kart Shewharta
 • Obliczenia Sams –całkowitej niepewności systemu monitoringu emisji z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas QAL1, stanowiącej podstawę procedury QAL3 wykonywanej za pomocą kart Shewharta
 • Wyjaśnienie różnic pomiędzy niepewnością i błędem wzorców odniesienia lub certyfikowanych materiałów odniesienia dla wykorzystywanych danych
 • Zasady interpretacji wyników umieszczanych na kartach Shewharta zgodnie z normami: PN 8225+AC 1 oraz PN-EN 14181
 • Założenie Karty Shewharta dla systemu
 • Obliczenie SAMS systemu użytkownika
 • Wykreślenie granic kontrolnych i ostrzegawczych na karcie Shewharta
 • Wykonanie kalibracji AMS i wyznaczenie pierwszych punktów na karcie Shewharta