Wzorcowanie


Zgodnie z europejskimi standardami… 

Laboratorium Wzorcujące firmy Atmoservice Sp. z o.o. jest stacjonarnym laboratorium wzorcującym.
Laboratorium Wzorcujące Atmoservice spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i od 2013 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu: AP 148.
Akredytacja stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium i sprawia, że wystawiane przez nas świadectwa wzorcowania są uznawane w Polsce i za granicą. Proces nadzoru nad działalnością laboratorium prowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji, regularny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, wiedza i doświadczenie personelu oraz wysoka zdolność pomiarowa, osiągana dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym o najwyższych dokładnościach, gwarantują wysoką jakość naszych usług.

W ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM POMIAROWE OFERUJE USŁUGI WZORCOWANIA:

 

Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronie internetowej

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP%20148,podmiot.html

Ogólne informacje- co powinno znaleźć się w zleceniu wzorcownia.

 Kierownik Laboratorium Anna Wojciechowska  tel. 61 832 35 25

fax. 61 832 38 59

wojciechowska@atmoservice.pl