TOPAZE 32M

TOPAZE 32M
3 różne wersje dla spełnienia wszystkich wymagań analitycznych

TOPAZE 32M-S: Monitoring NO lub NOx

TOPAZE 32M-D: Równoczesny pomiar NO-NOx oraz NO2

TOPAZE 32M-W: Równoczesny pomiar NO-NOx z dwóch różnych próbek

Zastosowanie:

  •     Monitoring gazów spalinowych silników
  •     Systemy ciągłego monitoringu emisji
  •     Kontrola procesów spalania
  •     Monitoring procesów (równoczesny pomiar na wejściu i wyjściu)
  •     Pomiary laboratoryjne oraz w procesach badawczych

Wyjątkowe cechy:

  •     Analizator grzany (nastawa temperatury do 140 ºC)
  •     Pomiar metodą referencyjną wg EPA
  •     Próżnia w komorze pomiarowej (minimalizuje efekt wygaszania)
  •     Pomiar w dwóch równoległych strumieniach (TOPAZE 32M-W)
  •     Graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
  •     Interaktywne menu
  •     Wykres kalibracji w czasie rzeczywistym
  •     Programowalny przez użytkownika czas odpowiedzi i uśredniania
  •     Wbudowana pamięć wewnętrzna o pojemności 2 miesięcy dla średnich 15 min. (z możliwością rozszerzenia do 1 roku)
  •     Wewnętrzne zero oraz skruber próbki po analizie
  •     Podwójny interfejs (RS232/RS422)
  •     Przyłącze Ethernet

karta katalogowa