Sonda SEC

Sonda SEC

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sonda SEC – umożliwia pobór prób bez strat kondensujących gazów: HCl, SO2, NO2, CO2 …

Główne obszary zastosowań:

łącznie z analizą gazów pobór prób we wszystkich systemach kontroli emisji:

 • Kotłownie
 • Spalarnie odpadów komunalnych
 • Spalarnie odpadów przemysłowych
 • Spalarnie odpadów medycznych
 • Piece przemysłowe
 • Cementownie
 • Papiernie i celulozownie
 • Zakłady petrochemiczne
 Zalety :
 • Sonda poboru próby wyposażona w filtr pyłowy
 • Dwustopniowy system suszenia permeacyjnego bez strat łatwo kondensujących składników HCl, SO2 i NO2,
 • Kontrola jakości systemu poprzez wprowadzenie gazu kalibracyjnego do próby
 • System poboru z ciągłą kontrolą efektywności suszenia z automatycznym przedmuchem zwrotnym nawet przy minimalnym wzroście oporów zasysania
 • Czysta i osuszona próba gazowa może być transportowana nieogrzewanym przewodem na odległość do 100 m
 • Możliwość doboru sond w zależności od procesu technologicznego (wysoka temperatura, duża wilgotność, znaczne zapylenie itp.)
 • Specyficzne wyposażenie do stosowanej metody analitycznej: IR z gazowymi filtrami korelacyjnymi lub transformacją Fouriera, chemiluminescencja, fluorescencja UV lub FID.

Karta katalogowa