Sampler Dioksyn i Furanów

Amesa – D

Jedyny w pełni Certyfikowany – QAL1 więcej… na https://qal1.de/en/

Amesa wykorzystuje zmodyfikowaną metodę chłodzonej sondy z IzokinetyczSampler Dioksyn i Furanównym systemem poboru próbki na kartridż zawierający adsorbent XAD-II do długoterminowego pobierania próbek dioksyn (PCDD), furanów (PCDDF) oraz innych trwałych związków organicznych( POPs.

  • Izokinetyczny system poboru próbki poprzez wbudowana w sondę rurkę Pitot lub Pharnel
  • Automatyczny ciągły pobór próbki od 6h do 6 tygodni Sampler Dioksyn i Furanów(programowalny)
  • Adsorpcja na kartridż XAD-II
  • Pobieranie dioksyn w każdym stanie skupienia (gazowe, ciekłe oraz ciała stałe)
  • Filtr pyłu o wysokiej efektywności
  • W pełni zautomatyzowane rozwiązanie z gromadzeniem danych w pamięci USB
  • Chłodzona sonda wykonana z różnych materiałów i o różnych długościach dostosowana do danej instalacji
  • Certyfikowany przez MCERTs i TÜV
  • Pozwala na analizę zgodnie z EN 1948
  • Dostępna również wersja Amesa-M do pomiarów rtęci