Pyłomierze referencyjne i automatyczne

Wysokie stężenie toksycznych gazów może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do zgonu. Następstwem wdychania pyłów są przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak pylica płuc, astma czy nowotwory. W związku z tym oferujemy niezawodne pyłomierze referencyjne i automatyczne, które pozwalają uzyskać dokładne pomiary zapylenia. Urządzenia, które oferujemy w tej kategorii, są nowoczesne i bardzo precyzyjne oraz mają bardzo szerokie zastosowanie. Polecamy między innymi certyfikowany pyłomierz automatyczny PM2,5/PM10 model MP101M, który wykorzystuje do pomiarów metodę pochłaniania promieniowania beta. Posiadamy również w ofercie certyfikowany przez TÜV optyczny analizator pyłu PM2,5/PM10 model APM-2.

Różnica między urządzeniami polega na metodzie badań pyłu zawieszonego. Do metody referencyjnej (inaczej grawimetrycznej) używa się tzw. poborników pyłu, czyli urządzeń, do których pobierane jest powietrze atmosferyczne. Poborniki posiadają jednorazowe filtry, które po wykonanych pomiarach są kondycjonowane i ważone w laboratorium. Ta metoda cechuje się bardzo wysoką dokładnością, jednak należy wziąć pod uwagę wymagany czas na uzyskanie ostatecznych wyników (ok. 3 tygodnie). Metoda automatyczna musi natomiast posiadać wykazaną równoważność do metody referencyjnej. To właśnie dzięki certyfikatom można potwierdzić, że urządzenie spełnia wymagania równoważności.

Czym są pyły PM10 i PM2,5?

Aby uświadomić skalę problemu, warto krótko wyjaśnić, czym są pyły PM10 i PM2,5. Skrót PM pochodzi od angielskiego zwrotu „particulate matter”, co w tłumaczeniu oznacza „cząsteczka stała”. Liczba występująca przy skrócie określa maksymalną wielkość cząsteczki w mikrometrach. Jak zostało wspomniane na początku, pyły zawieszone mogą prowadzić do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych. Wynika to z tego, że pyły zawieszone to zanieczyszczenia, które mogą zawierać substancje toksyczne. Co gorsza, mogą bez problemu docierać do górnych dróg oddechowych, płuc, jak również przenikać do krwi. Z tego względu, przy wciąż rosnących zanieczyszczeniach w dużych miastach, ważną rolę odgrywają oferowane przez nas różnego rodzaju analizatory, poborniki i aspiratory pyłu PM10 PM2,5. W walce z niebezpiecznymi pyłami na zamówienie mamy także urządzenie pomiarowe CairSens, które stanowi doskonały środek ochrony osobistej.

Jeśli potrzebny Państwu certyfikowany pyłomierz PM10 lub inne urządzenie pomiarowe zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. W sprzedaży mamy też aspiratory pyłu i gazowe – szczegółowych informacji na temat dostępnego sprzętu chętnie opowiemy indywidualnie, dobierając urządzenia według wymagań i preferencji.