Ciągły emisji pyłu

nowoczesne urządzenia przeznaczone do pomiaru stałych zanieczyszczeń w strumieniu gazu

Ciągły pomiar emisji pyłów jest bardzo istotną czynnością, o którą należy zadbać w wielu różnych branżach. Wynika to z tego, że spalanie jest stałym, niezbędnym elementem wielu procesów przemysłowych, stosowanym między innymi przy utylizacji odpadów, wytapianiu metali, unieszkodliwiania odpadów medycznych czy spalania osuszonych osadów w oczyszczalniach ścieków. W nieodpowiednich warunkach nie zachodzi ono prawidłowo, prowadząc do powstania dużych ilości popiołów i lotnych cząstek stałych. Wyrzucane do atmosfery wraz z gazami zanieczyszczają zarówno środowisko naturalne, jak i otoczenie pracownika. Stosując ciągły pomiar emisji pyłów w spalinach, można kontrolować niekorzystne efekty tych procesów i wprowadzać zmiany, które ograniczą zanieczyszczenie.

Jako firma Atmoservice oferujemy nowoczesne urządzenia przeznaczone do pomiaru stałych zanieczyszczeń w strumieniu gazu. Zbyt duża ilość niekorzystnych substancji może mieć bardzo negatywne skutki dla najbliższego otoczenia, jak również ogólnie dla środowiska. Obok pyłomierzy imisyjnych, które prezentujemy w innej kategorii, polecamy również modele optyczne QAL181 firmy PCME oraz D-R 808 (DURAG). Zasada działania takich analizatorów opiera się na rozpraszaniu przez pyły emitowanej wiązki światła laserowego oraz mierzeniu tego rozpraszania. Ciągły pomiar emisji pyłów techniką laserową jest wykonywany in-situ. Pyłomierze optyczne mają certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181.

Nasze urządzenia do ciągłego pomiaru emisji pyłów powstały z myślą o wsparciu ekologicznego podejścia. Co więcej, są zaprojektowane w taki sposób, aby cały proces pomiaru był jak najbardziej zautomatyzowany i dokładny. Gwarantujemy, że nasze rozwiązania są najbardziej odpowiednie do ciągłej kontroli spalania w różnorodnych procesach przemysłowych, jak również w dziedzinie badań nad monitoringiem środowiska.

Serdecznie zachęcamy do nawiązania współpracy z naszą firmą. Kontaktując się z nami, uzyskają Państwo szczegółowe informacje o możliwościach i najczęstszych zastosowaniach w ciągłym pomiarze emisji pyłów. Chętnie wyjaśnimy również wszelkie wątpliwości, jak i opowiemy dokładniej o funkcjonowaniu oferowanego sprzętu.