Pomiar emisji pyłu

Ciągły pomiar emisji pyłów

nowoczesne urządzenia przeznaczone do pomiaru stałych zanieczyszczeń w strumieniu gazu
Spalanie jest stałym, niezbędnym elementem wielu procesów przemysłowych, stosowanym między innymi przy utylizacji odpadów, wytapianiu metali unieszkodliwiania odpadów medycznych czy spalania osuszonych osadów w oczyszczalniach ścieków. W nieodpowiednich warunkach nie zachodzi ono prawidłowo, prowadząc do powstania dużych ilości popiołów i lotnych cząstek stałych. Wyrzucane do atmosfery wraz z gazami zanieczyszczają zarówno środowisko naturalne, jak i otoczenie pracownika. Stosując ciągły pomiar emisji pyłów w spalinach, można kontrolować te procesy i wprowadzać zmiany, które ograniczą zanieczyszczenie.

ATMOSERVICE oferuje nowoczesne urządzenia przeznaczone do pomiaru stałych zanieczyszczeń w strumieniu gazu. Obok pyłomierzy imisyjnych, które prezentujemy w innej kategorii, polecamy również modele optyczne QAL181 firmy PCME oraz D-R 808 (DURAG). Zasada działania takich analizatorów opiera się na rozpraszaniu przez pyły emitowanej wiązki światła laserowego oraz mierzeniu tego rozpraszania. Ciągły pomiar emisji pyłów techniką laserową jest wykonywany in-situ. Pyłomierze optyczne mają certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181.