PCME QAL 181 – Laserowy Pyłomierz emisyjny

PCME

  • Kategoria 3G/2D, różne opcje długości, wytrzymały na wysokie temperatury panujące w kominach.
  • Automatyczna samokontrola zapewnia wysoką jakość  i niezawodność sprzętu.
  • Granica wykrywalności < 0,05 mg/m3 oraz pomiary w zakresie 0-300 mg/m3.
  • Zakres certyfikacji 0-15 mg/m3 oraz 0-100mg/m3 zgodnie z dyrektywą dotycząca spalania odpadów oraz dyrektywą Large Combustion Plant EN 13284-2/ EN 14181 ( Europa) i PS -11 ( USA).
  • Zredukowana wpływ interferencji skośnych związanych z typem i rozmiarem cząsteczek ze względu na niski kąt rozpraszania ( Forward Scatter ProScatter TM technology).

PCME QAL -181 Karta katalogowa