Oprogramowanie dla emisji i imisji

Dokonywanie pomiarów poziomu zanieczyszczeń pod kątem analizy zawartości pyłu czy szkodliwych gazów to dopiero pierwszy krok w walce o czyste powietrze. Do podejmowania skutecznych działań jest niezbędne systematyczne analizowanie gromadzonych danych. Wyniki pozwalają nie tylko na podejmowanie konkretnych kroków zaradczych, ale też na opracowywanie prognoz. Ich przykładami są przewidywanie sposobu rozprzestrzeniania się smogu czy wzrostu/spadku zapylenia przy określonych zmianach pogodowych.

W analizie dużych ilości danych dostarczanych przez analizatory gazowe imisyjne czy urządzenia do pomiaru stężenia pyłów pomaga oprogramowanie do zanieczyszczeń powietrza. Specjalne aplikacje są projektowane tak, aby umożliwiały przeliczanie dużych ilości danych, porównywanie ich i wyciąganie wniosków. W ofercie firmy ATMOSERVICE znajduje się oprogramowanie dla emisji i imisji zgodne z normami EN14181, QAL2 & QAL3 ISO7168, ISO8258. Jest ono przystosowane do pracy w systemie klient-serwer, co pozwala na komunikowanie się kilku stacji roboczych i serwera. Produkt stwarza szerokie możliwości pracy z pakietami danych, począwszy od ich archiwizowania w bazach, przez przetwarzanie po walidację i wizualizację oraz generowanie raportów. Oprogramowanie do zanieczyszczeń powietrza może być wykorzystywane na komputerach z systemem operacyjnym UNIX, Linux lub Windows™.