MIR-IS

MIR-IS
Analizator MIR-IS służy do pomiarów ciągłych, do 5 gazów jednocześnie, metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z korelacją filtrów gazowych( GFC) . Metoda ta pozwala na niezależny pomiar każdego komponentu mieszaniny gazowej, eliminuje też ich wzajemne interferencje. Do instalacji analizatora wymagany jest tylko jeden króciec pomiarowy,. Znaczne obniżenie kosztów: brak stacji pomiarowej i grzanej linii poboru próby. Zdalna diagnostyka. Kontrola systemu przy pomocy 2 mikroprocesorów. Przyjazny interfejs operatora dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD i klawiatury pozwala na łatwy dostęp do wszystkich parametrów. Data logger i analogowe wejścia stanowią integralną część analizatora.

Główne obszary zastosowań:

  • monitorowanie procesów chemicznych
  • pomiar sprawności instalacji do redukcji dla SO2 i HCl
  • kontrola procesów selektywnej katalitycznej redukcji NOx
  • procesy petrochemiczne
  • ciepłownie
  • turbiny gazowe
  • wytwórnie cementu
  • monitorowanie emisji zanieczyszczeń

Szczególne cechy

  • monitorowanie do 5 składników jednocześnie
  • instalacja bezpośrednio na rurociągu lub kominie
  • nie wymaga podgrzanego toru zasysania próbki gazowej
  • możliwość zdalnej obsługi
  • przemysłowa obudowa, odporna na warunki atmosferyczne
  • data logger – zbieranie i obróbka danych
  • opcjonalny pomiar tlenu (paramagnetyczny)

Karta katalogowa