MIR-IS

MIR-IS
Analizator MIR-IS służy do pomiarów ciągłych, do 5 gazów jednocześnie, metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z korelacją filtrów gazowych( GFC) . Metoda ta pozwala na niezależny pomiar każdego komponentu mieszaniny gazowej, eliminuje też ich wzajemne interferencje. Do instalacji analizatora wymagany jest tylko jeden króciec pomiarowy,. Znaczne obniżenie kosztów: brak stacji pomiarowej i grzanej linii poboru próby. Zdalna diagnostyka. Kontrola systemu przy pomocy 2 mikroprocesorów. Przyjazny interfejs operatora dzięki zastosowaniu wyświetlacza LCD i klawiatury pozwala na łatwy dostęp do wszystkich parametrów. Data logger i analogowe wejścia stanowią integralną część analizatora.

Główne obszary zastosowań:

 • monitorowanie procesów chemicznych
 • pomiar sprawności instalacji do redukcji dla SO2 i HCl
 • kontrola procesów selektywnej katalitycznej redukcji NOx
 • procesy petrochemiczne
 • ciepłownie
 • turbiny gazowe
 • wytwórnie cementu
 • monitorowanie emisji zanieczyszczeń

Szczególne cechy

 • monitorowanie do 5 składników jednocześnie
 • instalacja bezpośrednio na rurociągu lub kominie
 • nie wymaga podgrzanego toru zasysania próbki gazowej
 • możliwość zdalnej obsługi
 • przemysłowa obudowa, odporna na warunki atmosferyczne
 • data logger – zbieranie i obróbka danych
 • opcjonalny pomiar tlenu (paramagnetyczny)

Karta katalogowa