MIR FT

MIR FT

Analizator wielogazowy, spektrofotometryczny, z transmisją Fouriera

Pełny, ciągły pomiar w spalinach: HCl, SO2, NO, NO2, N2O, CO, CO2, CH4, HC, TOC, NH3, HF, H2O,…

Najnowsza, dostępna na rynku spektralna metoda pomiaru.
Analiza z transformacją Fouriera łączy oznacza-nie wielu składników gazowych z wysoką dokładnością i selektywnością.

Główne obszary zastosowań :

 •     Spalarnie odpadów komunalnych
 •     Spalarnie odpadów przemysłowych
 •     Spalarnie odpadów medycznych
 •     Piece przemysłowe – cementownie
 •     Papiernie i celulozownie
 •     Katalityczna redukcja NOx (SNCR , SCR)
 •     Szklarnie
 •     Gazy niepalne
 •     Motoryzacja
 •      …..

Zalety :

 •     Skuteczny w pomiarach mokrych i żrących strumieni gazu
 •     Odporny na drgania i wibracje
 •     Wysoka stabilność kalibracji
 •     Automatyczna korekta widma
 •     Szybki i równoczesny pomiar składników
 •     Powtarzalny i dokładny pomiar
 •     Obróbka wyników i raporty z wykorzystaniem oprogramowania Windows (WinSPEC)
 •     Ogrzewana linia poboru próbek gazu lub SEC – osuszanie permeacyjne

Karta katalogowa