MDM-1 Przenośny Pyłomierz PM 2,5

MDM-1 Przenośny Pyłomierz PM 2,5MDM-1 Przenośny Pyłomierz PM 2,5
określa stężenie cząstek PM2.5

z wykorzystaniem fotometrii światła rozproszonego (nefelometr)

  •  Pyłomierz ręczny
  • Małe wymiary, mała waga
  •  Bezpośredni i ciągły pomiar (bez opóźnienia)
  •  Oznaczanie stężenia PM2.5 – cząstki zawieszone w powietrzu
  •  Prosta obsługa
  •  Duży wskaźnik analogowy
  •  Interface RS485
  •  Zasilanie bateryjne (ładowanie przez interfejs USB)

Karta Katalogowa