Imisyjne systemy pomiarowe

Nasza firma opracowała niezawodne imisyjne systemy pomiarowe do ciągłego mierzenia dioksyn i furanów w otoczeniu. Są one projektowane w oparciu o najnowsze technologie, dzięki czemu ich działanie jest niezwykle dokładne. Do tego systemy są proste w użytkowaniu, a także przy odczytywaniu danych. Ciągły pomiar dioksyn jest bardzo istotny – zwłaszcza współcześnie, gdy wzrost zanieczyszczenia powietrza jest coraz bardziej odczuwalny. Za powstawanie dioksyn odpowiedzialne są głównie domowe kotłownie oraz inne miejsca spalania poza przemysłem. Według wiarygodnych statystyk, z tych źródeł do atmosfery i gleby trafia aż 58,7% zanieczyszczeń.

Czym są dioksyny i furany?

Dioksyny to związki chemiczne, które uznawane są za trwałe zanieczyszczenia organiczne. Do ludzkiego organizmu mogą się one przedostawać przez skórę, jak i przez drogi oddechowe. Gromadzone w organizmach zwierzęcych i roślinach mogą też być przyswajane wraz z żywnością.

Dioksyny są substancjami chemicznymi, które budzą zainteresowanie nie tylko przedstawicieli świata służby zdrowia, ale też specjalistów od ekologii i zanieczyszczeń powietrza. Te specyficzne związki chemiczne (PCDD/F) nawet w niewielkich dawkach niosą negatywne skutki dla ludzkiego organizmu. Szczególnie niebezpieczne są dla kobiet w ciąży, powodując zaburzenia w rozwoju płodów.

Specyfiką dioksyn jest ich opóźnione działanie. Związki te kumulują się w organizmie, a samooczyszczanie się organizmu ludzkiego z dioksyn jest procesem długotrwałym liczonym w latach. Co więcej, skutki mogą występować w kolejnym pokoleniu, nawet jeśli organizm nie miał bezpośredniego kontaktu ze szkodliwymi związkami chemicznymi. Dlatego tak istotny wydaje się dzisiaj ciągły pomiar dioksyn.

Furany są związkami chemicznymi, które są równie niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Podobnie jak dioksyny należą do związków rakotwórczych, a do tego są zanieczyszczeniami organicznymi. Analogicznie również zatrzymują się w organizmie i podlegają koncentracji, co jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia.

W związku z negatywnymi skutkami powyższych związków chemicznych, zachęcamy do inwestycji w imisyjne systemy pomiarowe. Co więcej, do ciągłego pomiaru oferujemy również specjalny sampler dioksyn i furanów. Jeśli chcą dowiedzieć się Państwo więcej an temat dostępnych rozwiązań, serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu.

Prognozy odnośnie systemów umożliwiających ciągły pobór dioksyn

Chociaż monitorowanie dioksyn dla społeczeństwa jest uzasadnione oraz pomimo tego, że w UE wykonuje się na szeroką skalę badania poziomu dioksyn, obecnie w Polsce nie wykonuje się takich pomiarów (poza badaniami naukowymi). Wynika to z tego, że nie ma takiego obowiązku prawnego. W związku z tym nie ma też w miastach systemów pomiarowych, które mierzyłyby poziom tych związków w powietrzu. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku ciągłego monitorowania dioksyn dla przemysłu, czyli prace nad obowiązkowym poborem dioksyn bezpośrednio z kominów przemysłowych. Szacuje się, że w latach 2023-2025 takie wymogi zostaną wprowadzone w UE.

kontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrza