Imisyjne systemy pomiarowe

Pomiar dioksyn w emisji

Dioksyny są substancjami chemicznymi, które budzą zainteresowanie nie tylko przedstawicieli świata służby zdrowia, ale też specjalistów od ekologii i zanieczyszczeń powietrza. Te specyficzne związki chemiczne (PCDD/F) nawet w niewielkich dawkach niosą negatywne skutki dla ludzkiego organizmu. Szczególnie niebezpieczne są dla kobiet w ciąży powodując zaburzenia w rozwoju płodów.

Specyfiką dioksyn jest ich opóźnione działanie. Związki te kumulują się w organizmie a samooczyszczanie się orgazmu ludzkiego z dioksyn jest procesem długotrwałym liczonym w latach. Gromadzone w organizmach zwierzęcych i roślinach mogą też być przyswajane wraz z żywnością.

Głównymi „producentami” dioksyn są domowe kotłownie oraz inne miejsca spalania poza przemysłem. Z tych źródeł trafia do atmosfery i gleby aż 58,7% zanieczyszczeń.

Urządzenia umożliwiające ciągły pobór dioksyn

Chociaż monitorowanie dioksyn dla społeczeństwa jest uzasadnione oraz pomimo tego, że w UE wykonuje się na szeroką skalę badania poziomu dioksyn, obecnie w Polsce nie wykonuje się takich pomiarów ( poza badaniami naukowymi), ponieważ nie ma takiego obowiązku prawnego. Z tego powodu nie ma też w miastach „punktów” mierzących poziom tych związków w powietrzu. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku ciągłego monitorowania dioksyn dla przemysłu, czyli prace nad obowiązkowym poborem dioksyn bezpośrednio z kominów przemysłowych. Szacuje się że w latach 2023-2025 takie wymogi zostaną wprowadzone w UE.

kontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrzakontenery pomiarowe powietrza