Ciągły monitoring emisji spalin

Problemy ze wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza stawiają w stan pogotowia wiele służb oraz przedstawicieli władz i organizacji proekologicznych. Stan alarmowy, który często jest ogłaszany w dużych miastach, wymaga szybkiej i skutecznej reakcji, dzięki której poprawie ulegną warunki zdrowotne. W związku z tym nasza firma zapewnia rozwiązania technologiczne, które umożliwiają ciągły monitoring emisji spalin. Inaczej ujmując, oferujemy urządzenia, które pozwalają na prowadzenie stałej kontroli poziomu zanieczyszczeń. Za ich pomocą jest możliwa ciągła kontrola emisji węglowodorów, ale też ciągły pomiar rtęci w emisji lub wykrywanie stężeń dioksyn.

Oferowane przez nas analizatory oraz samplery dioksyn działają samoczynnie, dokonując analiz w oparciu o metody IR, optyczne lub spektrofotometrię z transformatą Fouriera. Zarówno analizator wielogazowy MIR FT, jak i sonda SEC mogą jednocześnie prowadzić ciągły monitoring emisji kilkunastu gazów – w tym CO, CO2, HF, H2O, HCl, SO2, CH4, HC, TOC, NH3, NO, NO2, N2O oraz wielu innych. Inne urządzenia takie jak TOPAZE 32M, są przystosowane do pomiarów konkretnych związków gazowych, takich jak np. NO i NO2. Na uwagę zasługuje też seria analizatorów GRAPHITE 52, których zadaniem jest ciągła kontrola emisji węglowodorów w procesach spalania w przemyśle.

Przez wiele lat za głównych „trucicieli” powietrza uważano duże zakłady przemysłowe. Obecnie statystyki wskazują, że znaczną odpowiedzialność za smog ponoszą przeciętni użytkownicy pieców w domowych kuchniach czy kotłowniach. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy, ograniczani surowymi przepisami, wprowadzają różne zabezpieczenia przed zatruwaniem środowiska. Według wiarygodnych statystyk ze spalania poza przemysłem obecnie pochodzi aż 57,8% zanieczyszczeń. Jest to bardzo niepokojący wynik, który nie daje pozytywnych prognoz na dobry stan środowiska naturalnego w przyszłości. Dlatego też stale rozwijamy nasze możliwości w kierunku ciągłej kontroli emisji spalin.

Ciągła kontrola emisji węglowodorów

Nowe rozwiązania technologiczne zapewniające ciągłą kontrolę emisji węglowodorów mogą znacząco wpłynąć na lepsze samopoczucie i zdrowie całego społeczeństwa. Węglowodory powstają głównie podczas spalania paliw stałych, spalania odpadów oraz resztek roślinnych w ogniskach lub urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Proces ten zachodzi najczęściej w domowych piecach centralnego ogrzewania, domowych kominach, czy kuchniach kaflowych.

Do emisji węglowodorów dochodzi na terenie całego kraju. Wysokie stężenia odnotowywane są nie tylko w aglomeracjach i dużych miastach, ale również na obszarze mniejszych miast i wsi. Aby zadbać o dobry stan środowiska oraz prawidłową kondycję naszych organizmów należy podjąć skuteczne kroki, m.in. kontrolę emisji węglowodorów.

Ciągły pomiar rtęci w emisji

Oprócz wspomnianych wcześniej związków gazowych, szczególną uwagę należy zwrócić także na obecność rtęci w atmosferze. Jest to istotne z uwagi na to, że rtęć jest uznawana za substancję chemiczną, która jest toksyczna dla środowiska oraz szkodliwa z punktu widzenia ludzkiego zdrowia. Podobnie jak w przypadku innych zanieczyszczeń, ilość rtęci obecnej w środowisku znacząco wzrasta przez różne procesy cywilizacyjne. Staramy się zapobiec dalszemu wzrostowi, dlatego nasza firma oferuje certyfikowane analizatory rtęci, które pozwalają na ciągły pomiar tej substancji chemicznej w emisji. Zapewniamy, że analizatory charakteryzują się całkowitą niezawodnością, a do tego działają wedle procedury QAL1. Co więcej, jesteśmy świadomi, że ciągłe monitorowanie emisji rtęci powinno spełniać szczególne wymagania, jak np.:

  • pomiar musi obejmować wszystkie formy rtęci,
  • urządzenie musi mieć niską wrażliwość na zakłócający wpływ różnych gazów,
  • system powinien mieć stabilną kalibrację.

To tylko część z kluczowych wymagań. Aby dowiedzieć się więcej na temat ciągłego pomiaru rtęci za pomocą analizatorów, a także ogólnego monitoringu emisji spalin uwzględniającego różne związki chemiczne – zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.