Ciągły monitoring emisji spalin

Problemy ze wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza stawiają w stan pogotowia wiele służb oraz przedstawicieli władz i organizacji proekologicznych. Stan alarmowy, który często jest ogłaszany w dużych miastach, wymaga szybkiej i skutecznej reakcji, dzięki której poprawie ulegną warunki zdrowotne. Przez wiele lat za głównych „trucicieli” powietrza uważano duże zakłady przemysłowe. Obecnie statystyki wskazują, że znaczną odpowiedzialność za smog ponoszą przeciętni użytkownicy pieców w domowych kuchniach czy kotłowniach. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy, ograniczani surowymi przepisami, wprowadzają różne zabezpieczenia przed zatruwaniem środowiska.

Obecnie ze spalania poza przemysłem pochodzi aż 57,8% zanieczyszczeń.

Ciągły pomiar rtęci w emisji i inne pomiary

Urządzenia, które oferujemy, pozwalają na prowadzenie stałej kontroli poziomu zanieczyszczeń. Za ich pomocą jest możliwa ciągła kontrola emisji węglowodorów, ale też ciągły pomiar rtęci w emisji lub wykrywanie stężeń dioksyn. Oferowane przez nas analizatory oraz samplery dioksyn działają samoczynnie, dokonując analiz w oparciu o metody IR, optyczne lub spektrofotometrię z transformatą Fouriera. Zarówno analizator wielogazowy MIR FT, jak i sonda SEC mogą jednocześnie prowadzić ciągły monitoring emisji kilkunastu gazów – w tym CO, CO2, HF, H2O, HCl, SO2, CH4, HC, TOC, NH3, NO, NO2, N2O oraz kilku innych. Inne urządzenia takie jak TOPAZE 32M, są przystosowane do pomiarów konkretnych związków gazowych, takich jak np. NO i NO2. Na uwagę zasługuje też seria analizatorów GRAPHITE 52, których zadaniem jest ciągła kontrola emisji węglowodorów w procesach spalania w przemyśle.