Środki ochrony osobistej – Cairsens

Środki ochrony osobistej – Cairsens

Cairsens to urządzenie mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza jak również stężenia pyłu PM10/PM2,5 zbudowane w oparciu o wysokiej klasy czujniki elektrochemiczne oraz optyczne. Przeznaczeniem Cairsens jest budowa sieci pomiarowej dla danego obszaru, składającej się z kilkunastu bądź więcej urządzeń. Urządzenie wyposażone jest w modem oraz panel słoneczny zapewniający niezależność zasilania elektrycznego.

Za ich pomocą można badać stężenie cząstek substancji takich jak PM10/PM2,5 tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (NO2), ozon (O3), amoniak (NH3), siarkowodór (H₂S), formaldehyd (CH2O), dwutlenek siarki (SO2), niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC), merkaptany itp.

Cairsens to przede wszystkim:

  • elektrochemiczny sensor o wysokim stopniu czułości,
  • dynamiczny pomiar dzięki mikro-wiatraczkowi, który zapewnia nieustanny przepływ powietrza przez czujnik,
  • filtr pozwalający na pracę zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Filtr ten należy wymieniać raz na 6 miesięcy lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. zapchanie filtra, zamulenie),
  • mikroprocesor obliczający poziomy zanieczyszczeń oraz czas ich występowania.

     

Środki ochrony osobistej – Cairsens

Produkty dostępne na zmówienie- jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt.