Analizatory gazowe imisyjne

Imisja jest pojęciem określającym ilość zanieczyszczeń, jakie zostały wprowadzone do środowiska – w przypadku naszych mierników i analizatorów gazowych – do atmosfery. Jednocześnie oznacza stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wyrażone w jednostkach masy na jednostkę objętości powietrza lub w wartościach PPM czy PPB. Do pomiarów tych wartości stosuje się między innymi analizatory gazowe imisyjne. Urządzenia, które oferujemy, zależnie od typu mogą wykonywać pomiary tlenków azotu, ozonu, węglowodorów, tlenku węgla, dwutlenku siarki oraz innych substancji.

Oferujemy analizatory gazów zbudowane w oparciu o wiele lat doświadczeń i poszukiwania nowoczesnych rozwiązań. Dzięki temu są one bardzo precyzyjne i niezawodne, a jednocześnie proste w obsłudze. Wraz z urządzeniami proponujemy też oprogramowanie do zanieczyszczeń powietrza, które usprawni proces analizy. Szczególnie proponujemy Państwu analizatory gazowe imisyjne z serii E, które zostały zbudowane w oparciu o projekt ekologiczny. Jest to efektem zastosowania przyjaznych materiałów. Polecamy też fotochemiczne analizatory gazów BTEX przeznaczone do pomiaru benzenu oraz wiele innych nowoczesnych analizatorów.