Analizator SO2 typ AF22M

Główne zastosowania:

 • Monitoring powietrza atmosferycznego
 • Monitoring powietrza we wnętrzach
 • Laboratoria mobilne
 • Monitoring imisji i emisji w petrochemii, papierniach itd.
 • Ciągły monitoring emisji (CEM) z zastosowaniem rozrzedzania próbki

Podstawowe cechy:

 • Duży wyświetlacz graficzny (LCD)
 • Oprogramowanie bazujące na interaktywnym menu z podwyższoną szybkością wyświetlania
 • Wyświetlanie diagramu synoptycznego w czasie rzeczywistym
 • Programowane przez użytkownika zakresy pomiarowe i okresy uśred-niania
 • Automatyczne ustalanie zakresu pomiarowego
 • Automatyczne ustalanie czasu odpowiedzi
 • Wykres kalibracji w czasie rzeczywistym
 • Wbudowana pamięć dla średnich z okresu 2 miesięcy (do 1 roku z opcjonalnym rozszerzeniem pamięci)
 • Wbudowany podwójny interfejs szeregowy (RS232/RS422) dla zdalnej obsługi

Karta katalogowa