Analizator SO2 typ AF 22e

  • Innowacyjna konstrukcja optyki ze źródłem UV, PM i detektorem UV o doskonałej czułości i stabilności sygnału
  • Unikalny system grzania komory pomiarowej, łatwy do instalacji lub wymiany, dla lepszych wyników metrologicznych
  •  Zoptymalizowana konstrukcja przepływów, uproszczona obsługa i konserwacja
  • Kreatywna budowa elektroniki dla lepszej niezawodności i redukcji kosztów eksploatacji
  • Oryginalna konstrukcja mechaniczna w celu zredukowania wagi i zużycie energii, a także izolacja cieplna
  • Specjalna budowa analizatora sprawia że nie potrzeba dodatkowej pompy dla opcji komory permeacyjnej

Analizator SO2 typ AF 22e

Analizator SO2 typ AF 22e

Analizator SO2 typ AF 22e