Analizator NOx typ AC32e

Nowa konstrukcja detektora PM wykonanego ze specjalnego opatentowanego materiału izolacyjnego zapobiega kondensacji:

  • Dwustopniowa chłodnica Peltiera dla lepszej wydajności i niezawodności
  • Zoptymalizowane rozpraszanie ciepła
  • Energooszczędny projekt
  • Łatwa obsługa / dłuższa żywotność

Nowy, bezobsługowy generator ozonu:

  • Brak części metalowych stykających się z O3 (zastosowano podwójną szklaną rurkę dielektryczną): eliminuje to ryzyko korozji
  • Wbudowany oczyszczacz ozonu zapobiega tworzeniu się soli amonowych.

Ekskluzywny skruber ozonu z możliwością wymiany wkładu oferujący długi okres pracy i nie wymagający częstej obsługi.

  • Energooszczędny skruber katalityczny

Skruber o czasie działania minimum 2 lata z możliwością napełnienia przez użytkownika.

Zoptymalizowana zasada działania, brak wstępnej komory reakcyjnej:

  • Bardzo niskie zużycie ozonu
  • Wydłużona żywotność generatora ozonu

Analizator NOx typ AC32eAnalizator NOx typ AC32eAnalizator NOx typ AC32e