Analizator CO – typ CO12M

Główne zastosowania

 • Monitoring powietrza atmosferycznego
 • Monitoring powietrza we wnętrzach
 • Laboratoria mobilne
 • Ciągły monitoring emisji (CEM)

Główne cechy

 • Graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
 • Oprogramowanie wykorzystujące interaktywne menu
 • Wyświetlanie ekranu synoptycznego w czasie rzeczywistym
 • Programowany przez użytkownika zakres i czas uśredniania
 • Automatyczny wybór zakresu pomiarowego
 • Kompensacja ze względu na temperaturę i ciśnienie
 • Automatyczny i programowalny czas odpowiedzi
 • Wykres kalibracji w czasie rzeczywistym
 • Wbudowana pamięć dla średnich 15-min z 2 miesięcy (do 1 roku z opcjonalnym rozszerzeniem pamięci)
 • Wbudowany podwójny interfejs szeregowy (RS232/RS422) dla zdalnego sterowania i obsługi

Karta katalogowa