Analizator CO typ 12e

CO12e łączy w sobie efektowny projekt i wydajną technologię w taki sposób że ograniczono częstotliwość oraz problemy związane z obsługą:

Nowe koło korelacji wyposażone w chopper do synchronizacji detekcji ,

  • Odporność na zmiany prędkości obrotowej koła
  • Rejestracja danych zsynchronizowana z obrotem dla lepszej powtarzalności
  • Sygnał zdemodulowany za pomocą choppera, co pozwala wyeliminować zakłócenia o niskiej częstotliwości związane z zasilaniem, dryfami napięcia, itp.

Opcja: Komora pomiarowa CO2 (0-2000 ppm)w tym samym analizatorze:

Moduł pomiarowy i koło korelacyjne umieszczone w obudowie z pianki w celu stabilizacji temperatury i

wykluczenia zakłóceń pochodzących od warunków zewnętrznych

  • Niezawodny dzięki stałej kontroli przepływu
  • Bezpośredni podgląd na stan zapylenia filtra próbki bez otwierania analizatora: optymalizacja obsługi
  • Łatwy dostęp do filtra Zerowego, źródła podczerwieni i komory optycznej
  • Częstotliwość pomiaru: co 100 ms
  • Mniejsze zapotrzebowanie na gaz wzorcowy (span), analizator natychmiast wykrywa drobne dryfy i wykonuje inteligentną kalibrację

Analizator CO typ 12eAnalizator CO typ 12eAnalizator CO typ 12e