Analizator BTEX typ VOC 72M

Metrologia VOC72M jest zgodna z normą EN 14662-3 do pomiaru benzenu; opiera się o chromatografię gazową (GC) w celu rozdzielenia mierzonych związków oraz w połączeniu z fotodetektorem-jonizacyjny (PID).

Ten kompaktowy i pełni zautomatyzowany analizator zapewnia taką samą wydajność jak chromatografy laboratoryjne i szczególnie dobrze nadaje się do stałych lub mobilnych stacji monitoringu jakości powietrza.

WYJĄTKOWE CECHY:

 • Instrument solidny i o niewielkiej obsłudze technicznej, (bez czyszczenia lampy PID)
 • Gotowy do użytku w ciągu mniej niż 30 minut
 • Wykonuje wszystkie funkcje, takie jak: pobieranie próbek, analiza i zarządzania danymi, w trybie prostym i całkowicie autonomicznym
 • Szybkie sprawdzenie pików chromatogramu możliwe bezpośrednio na ekranie bez użycia komputera
 • Efekt pamięci (do 10 razy niższy niż wymagany przez normę EN14662-3) umożliwiający automatyczną kalibrację analizatora na jednym cyklu bez zewnętrznego PC
 • Kolumna GC wyposażony w innowacyjną chłodnicę cieczową; czasy retencji są stabilne nawet przy wahaniach temperatury
 • Ultraszybka nagrzewnica pułapki (szybkość ogrzewania >160 °C/s)
 • Zdalne diagnozowanie, możliwe bez otwierania obudowy
 • Wymiana pułapki w czasie krótszym niż 2 minuty. Nie jest wymagana regulacja
 • Zastosowanie jednego gazu (azotu)
 • Wbudowane 3 poziomy zabezpieczeń
 • Wyposażony w ekran LCD
 • Wysoka czułość, stabilny i o liniowej charakterystyce detektor PID
 • Kolumna kapilarna o długiej żywotności
 • Samodzielny (samowystarczalny) i całkowicie zautomatyzowany
 • Wyświetlanie synoptycznego schematu przepływu
 • Potwierdzona przez TUV zgodność z EN 14662-3

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA:

 • Monitoring otaczającego powietrza
 • Monitorowanie źródeł przemysłowych emitujących LZO
 • Badania fotochemicznego zanieczyszczenia powietrza (laboratoria stacjonarne i mobilne)

Analizator BTEX typ VOC 72M

Analizator BTEX typ VOC 72M

Analizator BTEX typ VOC 72M

Analizator BTEX typ VOC 72M