Analizator AS32M

Analizator AS32M

NOWOŚĆ ! 
Analizator AS32M – ciągły monitoring NO2 w powietrzu atmosferycznymDyrektywa Europejska 2008/50/WE wymaga pomiaru dwutlenku azotu (NO2) we wszystkich miastach liczących ponad 100 000 mieszkańców. Obecnie tereny położone w sąsiedztwie dróg, o bezpośrednim kontakcie z emisją z pojazdów, są najbardziej narażone na złą jakość powietrza.Analizator AS32M został zaprojektowany tak, aby złagodzić potencjalne wady metody chemiluminescencji i aby zapewnić najbardziej dokładne wartości pomiarów stężenia NO2 oraz dostarczać szybkich i dokładnych wyników.

PODSTAWOWE CECHY:

 • Precyzyjne i bezpośrednie ciągłe monitorowanie NO2 w otoczeniu
 • Innowacyjna technologia oraz wygoda ekranu dotykowego (opcjonalnie)
 • Pomiar absorpcji w zakresie widzialnym (450 nm) przy użyciu opatentowanej technologii Cavity Attenuated Phase Shift (CAPS)
 • Bezpośredni pomiar próbki – nie wymaga konwersji chemicznej
 • Pomiar stężenia w powietrzu do 1000 ppbv
 • Zasadniczo wolne od interferencji
 • Niewrażliwe na obecność zmiennych poziomów tlenku azotu, aerozoli, wilgotności i innych śladowych składników atmosfery
 • Brak emisji gazów toksycznych
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym diagramu przepływu
 • Niezwykle kompaktowy, łatwy w użyciu z minimalną konserwacją (okresowa wymiana filtra cząstek stałych)
 • Liniowa reakcja (0-1000 ppbv)
 • Wbudowany port USB oraz interfejs szeregowy (RS 232 / RS 422)
 • Pełna zdalna emulacja analizatora
 • Zastosowana równoważna metoda US EPA

ZASTOSOWANIA:

 • Monitoring powietrza atmosferycznego
 • Monitoring jakości powietrza we wnętrzach
 • Laboratoria mobilne i stacjonarne
 • Stacje kontroli ruchu drogowego
 • Pomiar NO2 zgodnie z Dyrektywą Europejską 2008/50/CE

Analizator AS32M
SPECYFIKACJA:

 • Zakres pomiarowy: 0-1 ppm
 • Próg wykrywalności (2s): 0.1 ppb
 • Powtarzalne odchylenie standardowe dla zera: 0.05 ppb
 • Powtarzalne odchylenie standardowe dla wartości progowej 1h (200?g/m3): 0.2 ppb
 • Dryft zera: 0.75 ppb (24h)
 • Dryft span: 1.5 ppb
 • Czas odpowiedzi (wzrost): 16 s
 • Czas odpowiedzi (spadek): 16 s
 • Różnica między czasem odpowiedzi dla wzrostu i spadku: <1s
 • Brak dopasowania (liniowości) (pozostały z funkcji regresji liniowej): <4%
 • Brak dopasowania (liniowości) dla zera (resztkowy dla zera): 0.6 ppb (24h)
 • Współczynnik czułości temperatury otoczenia (0 do 30°C): <0.2ppb/K
 • Autonomia: do jednego roku pomiarów NO2 (dla danych 1/4 h)
 • Blok zaworów dla wyboru zewnętrznego zera i gazu wzorcowego
 • Osuszacz próbki
 • Połączenie z siecią Ethernet
 • Zintegrowany serwer WWW z pełnym zdalnym emulowaniem analizatora

OPCJE:

 • Duży ekran dotykowy umożliwiający dotykowe sterowanie systemem oraz wstępnie skonfigurowanymi zadaniami analizy
 • Karta (1 lub 2) ESTEL:
  – 4 niezależne wejścia analogowe
  – 4 niezależne wyjścia analogowe
  – 4 wejścia do zdalnego sterowania
  – 6 wyjść ‘czysty styk’
 • Karta SOREL:
  – 4 wyjścia typu ‘czysty styk’
  – 4 wejścia typu ‘czysty styk’
 • Wbudowana ława z rurką permeacyjną NO2

Karta katalogowa