Wielogazowe analizatory emisyjne – techniki pomiarowe emisji i imisji

Nasza oferta obejmuje wielogazowe analizatory emisyjne, które są bardzo istotne przy pomiarach jakości powietrza. Dzięki postępowi technologicznemu i naszemu wieloletniemu doświadczeniu uwzględniamy różne techniki pomiarowe emisji i imisji. Nasze produkty kierujemy przede wszystkim do różnego rodzaju przedsiębiorstw przemysłowych, a także instytucji, które są odpowiedzialne za kontrolę stanu zanieczyszczeń.

Jako specjaliści w dziedzinie aparatury do ciągłego pomiaru emisji projektujemy i budujemy systemy, których przeznaczeniem jest ciągły monitoring rtęci w emisji. Dostarczamy też urządzenia przeznaczone do szczegółowej analizy składu emitowanych gazów oraz określania zawartość cząstek stałych w powietrzu. Oferujemy czujniki parametrów meteorologicznych, wielogazowe analizatory emisyjne, urządzenia do pomiarów stężenia pyłów w powietrzu. Z uwagą obserwujemy również grupy robocze skupione przy jednostkach Unii Europejskiej pracujące nad wprowadzeniem standardów odnośnie ciągłego pobierania dioksyn dla procesów spalania w przemyśle. Budujemy kompletne systemy pomiarowe w oparciu o urządzenia pomiarowe grupy Envea S.A. Naszymi partnerami są również inne renomowane firmy, takie jak:

  • Comde-Derenda GmbH,
  • Theodor Friedrichs & Co.,
  • AMA Instruments GmbH.

Zachęcamy do kontaktu z Atmoservice.

Analizatory gazowe imisyjne

Analizatory gazowe imisyjne

Różne serie analizatorów gazowych imisyjnych. Pomiary tlenku azotu, ozonu, węglowodorów, tlenku węgla, dwutlenku siarki i innych substancji.

Pyłomierze

Pyłomierze i aspiratory gazowe

Oferta zawiera m.in. pyłomierze referencyjne PM10/PM2,5, pyłomierze ręczne, poborniki pyłu, aspiratory pyłu typu LVS PM10/PM2,5.

BHP - ochrona osobista

BHP - ochrona osobista

Czujniki zanieczyszczeń powietrza stosowane w ochronie osobistej. CairSens – urządzenie mierzące poziom stężenia pyłu PM10/PM2,5.

Ciągły monitoring emisji spalin

Ciągły monitoring emisji spalin

Urządzenia, pozwalające na prowadzenie stałej kontroli poziomu zanieczyszczeń, w tym emisji węglowodorów, rtęci czy stężeń dioksyn.

QAL 3 Szkolenia i realizacja

QAL 3 Szkolenia i realizacja

Zakres procedur pomiarowych QAL1, QAL2, QAL3 i AST zgodnie z normą PN-EN 14181; Bieżący nadzór nad wskazaniami QAL3 na podstawie karty Shewharta.

Ciągły pomiar emisji pyłów

Ciągły pomiar emisji pyłów

Ciągły pomiar emisji pyłów techniką laserową wykonywany in-situ. Dokładna kontrola niekorzystnych efektów procesów przemysłowych.

Oprogramowanie dla emisji i imisji

Oprogramowanie dla emisji i imisji

Oprogramowanie dla emisji i imisji zgodne z normami EN14181, QAL2 & QAL3 ISO7168, ISO8258. Intuicyjne systemy monitoringu.

Sampler dioksyn i furanów

AMESA M Mercury Sorbent Trap System STMS
Certyfikowany sampler Amesa D wykorzystuje zmodyfikowaną metodę chłodzonej sondy z izokinetycznym systemem poboru próbki na kartridż.

Czujniki meteorologiczne

Czujniki meteorologiczne

Czujniki meteorologiczne firmy Theodor Friedrichs – renomowanego producenta niezawodnego sprzętu dla profesjonalnej meteorologii.

Systemy pomiarowe

Systemy pomiarowe

Imisyjne systemy pomiarowe do ciągłego mierzenia dioksyn i furanów oraz systemy monitoringu emisji. Zgodne normami europejskimi.