Oferta

Wielogazowe analizatory emisyjne i inne urządzenia pomiarowe

Jako specjaliści w dziedzinie aparatury do ciągłego pomiaru emisji projektujemy i budujemy systemy, których przeznaczeniem jest ciągły monitoring rtęci w emisji. Dostarczamy też urządzenia przeznaczone do szczegółowej analizy składu emitowanych gazów oraz określania zawartość cząstek stałych w powietrzu. Oferujemy czujniki parametrów meteorologicznych, wielogazowe analizatory emisyjne, urządzenia do pomiarów stężenia pyłów w powietrzu. Z uwagą obserwujemy również grupy robocze skupione przy jednostkach Unii Europejskiej pracujące nad wprowadzeniem standardów odnośnie ciągłego pobierania Dioksyn dla procesów spalania w przemyśle. Budujemy kompletne systemy pomiarowe w oparciu o urządzenia pomiarowe grupy ENVEA S.A.

Zachęcamy do kontaktu z ATMOSERVICE.

Analizatory gazowe imisyjne

Analizatory gazowe imisyjne

Analizatory Analizatory do pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, Analizatory NO, Analizatory SO2, Analizatory CO, Analizatory BTX, Analizatory Węglowodorów Aromatycznyc

Pyłomierze i aspiratory gazowe

Pyłomierze i aspiratory gazowe

Pyłomierze referencyjne PM 10, PM2,5, Pyłomierze ręczne, Poborniki Pyłu, Aspiratory pyłu typu LVS PM10, PM2,5 Aspiratory gaz,

BHP - ochrona osobista

BHP - ochrona osobista

Czujniki zanieczyszczeń powietrza stosowane w ochronie osobistej

Ciągły monitoring emisji spalin

Ciągły monitoring emisji spalin

Ciągła kontrola emisji spalin, Ciągły Monitoring Emisji, Wielogazowe Analizatory Emisyjne, Ciągła kontrola emisji węglowodorów, Ciągła kontrola emisji dioksyn ,Kompleksowe rozwiązania

QAL 3 Szkolenia i realizacja

QAL 3 Szkolenia i realizacja

Zakres procedur pomiarowych QAL1, QAL2, QAL3 i AST zgodnie z normą PN-EN 14181; Bieżący nadzór nad wskazaniami QAL3 na podstawie karty Shewharta.

Ciągły pomiar emisji pyłów

Ciągły pomiar emisji pyłów

Pomiar emisji pyłów

Oprogramowanie dla emisji i imisji

Oprogramowanie dla emisji i imisji

WEX- Pełna zgodność z EN14181, QAL2 & QAL3 ISO7168, ISO8258 . XR System- Oprogramowanie Imisyjne

Sampler Dioksyn i Furanów

AMESA M Mercury Sorbent Trap System STMS
Amesa wykorzystuje zmodyfikowaną metodę chłodzonej sondy z IzokinetyczSampler Dioksyn i Furanównym systemem poboru

Czujniki meteorologiczne

Czujniki meteorologiczne

Czujniki meteorologiczne firmy Theodor Friedrichs

Systemy pomiarowe

Systemy pomiarowe

Stacje pomiarowe – kontenery