O firmie

logo Atmoservice

ATMOSERVICE - Nasza firma powstała w lutym 1989 r. założona przez - czterech doświadczonych w przemyśle - inżynierów. Naszym celem było stworzenie przedsiębiorstwa projektującego i budującego "pod klucz" duże systemy pomiarowe, szczególnie do analizy stanu zanieczyszczeń atmosfery.

Zakres działalności:

– Urządzenia i systemy monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,

– Analizatory gazów

– CEMS – (Continous Emissions Monitoring Systems) Ciągłe Monitorowanie Emisji Spalin,

– Oprogramowanie Emisyjne,

– QAL3- realizacja i szkolenia zgodnie z PN-EN 14181:2015-02 oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r,

– Czujniki meteorologiczne,

– Kontenery pomiarowe,

– Monitorowanie imisji,

– Poborniki Pyłu typu LVS PM-10; PM-2.5,

– Kompleksowa budowa systemów pomiarowych dla emisji i imisji,

– Stacje pomiarowe,

– Pyłomierz PM 10, PM2,5

– Aspiratory gazów,

– Laboratorium Wzorcujące,

Na polskim rynku reprezentujemy głównie jako wyłączny przedstawiciel na Polskę następujące firmy:

ENVIRONNEMENT S.A.

COMDE- DERENDA GmbH

Th. FRIEDRICHS & CO. Meteorologische Geräte und Systeme GmbH

AMA Instruments GmbH

PLAN PODZIAŁU
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ATMOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ CZĘŚCI MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PDF

ikona pdf