Sampler Dioksyn i Furanów AMESA D – posiada certyfikat QAL1

tlenek siarki
Co skrywa smog? Część 1 – tlenek siarki
17 czerwca 2021
Analizator Rtęci - SM4
Analizator Rtęci – SM4
18 czerwca 2021
AMESA

Jedyny w pełni Certyfikowany – QAL1 więcej… na https://qal1.de/en/

Amesa wykorzystuje zmodyfikowaną metodę chłodzonej sondy z Izokinetycznym systemem poboru próbki na kartridż zawierający adsorbent XAD-II do długoterminowego pobierania próbek dioksyn (PCDD), furanów (PCDDF) oraz innych trwałych związków organicznych( POPs.

Izokinetyczny system poboru próbki poprzez wbudowana w sondę rurkę Pitot lub Pharnel
Automatyczny ciągły pobór próbki od 6h do 6 tygodni (programowalny)
Adsorpcja na kartridż XAD-II
Pobieranie dioksyn w każdym stanie skupienia (gazowe, ciekłe oraz ciała stałe)
Filtr pyłu o wysokiej efektywności
W pełni zautomatyzowane rozwiązanie z gromadzeniem danych w pamięci USB
Chłodzona sonda wykonana z różnych materiałów i o różnych długościach dostosowana do danej instalacji
Certyfikowany przez MCERTs i TÜV
Pozwala na analizę zgodnie z EN 1948
Dostępna również wersja Amesa-M do pomiarów rtęciSampler Dioksyn i Furanów  AMESA D - posiada certyfikat QAL1Sampler Dioksyn i Furanów  AMESA D - posiada certyfikat QAL1