Jak działają mierniki zanieczyszczeń powietrza?

analiza gazów
 Analizatory gazowe imisyjne — charakterystyka
17 czerwca 2020
Oczyszczacz powietrza
Oczyszczacz powietrza – zasada działania
1 września 2020
miernik zanieczyszczenia powietrza

Mierniki zanieczyszczenia powietrza to funkcjonalne i poręczne urządzenia, dzięki którym szybko zbadasz stopień zanieczyszczenia atmosfery.

Dzięki oferowanym przez nas nowoczesnym urządzeniom wykryjesz między innymi ilość kurzu, dymu, metali ciężkich, a nawet mgły olejowej i pyłu przemysłowego. Mierniki zanieczyszczeń powietrza mierzą zawartość szkodliwych substancji w powietrzu trzema metodami:

  • grawimetryczną,
  • automatyczną,
  • fotometryczną.

Mierniki automatyczne na bieżąco przesyłają dane do ośrodków badawczych. Istnieją w wersji stacjonarnej i przenośnej: te ostatnie pokazują ilości pyłu oraz zanieczyszczeń na wyświetlaczu. A jak działają mierniki grawimetryczne i fotometryczne?

Jak działają grawimetryczne mierniki zanieczyszczeń powietrza?

Grawimetryczne mierniki zanieczyszczeń powietrza nazywane są inaczej pobornikami pyłowymi. Zasysają one powietrze, które następnie przepuszczane są przez specjalne filtry, które należy regularnie wymieniać. Po wyjęciu filtrów z urządzenia należy je zważyć w laboratorium. Różnica masy filtra przed zainstalowaniem w urządzeniu i po jego wyjęciu wskazywać będzie na stężenie pyłów w powietrzu. Podczas dokonywania obliczeń bierze się także pod uwagę prędkość przepływu powietrza w poborniku. Wyniki podaje się w mikrogramach na metr sześcienny.

Jak działają fotometryczne mierniki zanieczyszczeń powietrza?

W naszej ofercie posiadamy także mierniki zanieczyszczeń powietrza wykorzystujące fotometr laserowy. W tego typu urządzeniach powietrze jest zasysane do aparatu przez pompkę. Następnie powietrze przechodzi przez komorę pomiarową, a dane są wyświetlane na ekranie. Fotometryczne mierniki zanieczyszczeń powietrza są szybkie, niezwykle dokładne i proste w obsłudze. Dane wyświetlają się w sposób czytelny na ekranie, dzięki czemu można je szybko odczytać.

Jakie mierniki zanieczyszczeń powietrza oferujemy naszym klientom?

Przykładem miernika, wykorzystującego metodę grawimetryczną będzie oferowany przez nas analizator do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego APM-2. Jest to urządzenie, dokonujące online pomiaru stężenia cząstek PM10 i PM2.5 w sposób naprzemienny. Na dużym, podświetlanym wyświetlaczu użytkownik łatwo i szybko odczyta wszystkie parametry pomiarowe. Państwa uwadze polecamy również indywidualne urządzenie, mierzące poziom zanieczyszczenia powietrza Cair Sens, które monitoruje poziom stężenia zanieczyszczeń, a następnie porównuje go z dopuszczalnymi wartościami. Jeśli zostają one przekroczone, uruchamia się alarm. Filtr w urządzeniu należy zmieniać co najmniej raz na 6 miesięcy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty!