Analizator Rtęci – SM4

AMESA
Sampler Dioksyn i Furanów AMESA D – posiada certyfikat QAL1
18 czerwca 2021
rtęć
Rtęć a emisja gazów cieplarnianych – jaka jest między nimi zależność?
1 września 2021
Analizator Rtęci - SM4

SM-4 Merkury Stack Monitor

Ciągły pomiar rtęci SM-4 wykrywa rtęć pierwiastkową, jonową i związaną.

Cechy i zalety SM-4
● Sucha metoda termokatalityczna : nie ma potrzeby stosowania odczynników, uzupełniania wody lub stałych wkładów z odczynnikami
● Rozcieńczenie próbki eliminuje zakłócenia spowodowane przez gazy matrycowe, takie jak SO2, NOx i HCl i zapewnia duży zakres pomiarowy
● Pomiar za pomocą metody termoanalitycznej sprawia że nie powstają żadne odpady płynne ani kondensat
● Ekstremalnie wysoka czułość: niski zakres pomiaru wynosi 0,05 μg / m3
● Automatyczne płukanie filtra cząstek stałych
● Szybki czas reakcji: t (90) zwykle 180-360 sekund
● długość linii do 90m
Analizator Rtęci - SM4● Gotowy do tymczasowej lub stałej instalacji jonowego źródła gazu kalibracyjnego (HOVACAL®, HOVAQUICK®)
● Możliwość zainstalowania w szafce analizatora generatora gazowego do kalibracji rtęci, zgodnego z NIST
● Niskoobsługowy