W jakim celu wykonuje się pomiary rtęci w spalinach?

krople rtęci
Gdzie wymagany jest ciągły pomiar rtęci?
19 lipca 2022
pył w zakładzie stolarskim
Do czego używa się certyfikowanych pyłomierzy?
2 września 2022
kłęby dymu wydobywające się z kominów

Rtęć uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze i środowisko naturalne ze względu na dużą lotność, bioakumulację, trwałość i zdolność konwersji do toksycznego związku, jakim jest metylortęć. Dlatego też bardzo ważne jest przestrzeganie norm dotyczących jej emisji. Szczególnie ważne jest kontrolowanie poziomu rtęci w spalinach. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które pozwalają na prowadzenie stałej kontroli poziomu zanieczyszczeń.

Rtęć to poważne zagrożenie dla środowiska i ludzi

Rtęć i jej związki zawsze są obecne w środowisku naturalnym, jednak w ilościach śladowych. Podwyższone stężenie wynika przede wszystkim z zanieczyszczeń spowodowanych przez działalność przemysłową ludzi. Jedno z głównych źródeł jej emisji są procesy spalania paliw kopalnych. Spalanie paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach to jedna z głównych przyczyn obecności rtęci w powietrzu. Do innych zaliczamy produkcję metali nieżelaznych i produkcję cementu. Do wód trafia głównie ze ściekami przemysłowymi.

Największą emisję spalin generuje sektor energetyczny. Dlatego też bardzo ważne jest, aby elektrownie oparte na węglu kamiennym stosowały układy oczyszczania spalin uwzględniające rtęć. Oprócz tego niezbędny jest też ciągły pomiar rtęci w emisji.

Jak dokonywać pomiarów rtęci?

Rtęć to substancja chemiczna, której obecność w atmosferze jest niebezpieczna zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzkiego zdrowia. Podobnie jak w przypadku innych zanieczyszczeń jej ilość znacząco wzrasta przez różne procesy cywilizacyjne. Wraz z emisją spalin zwiększa się więc ryzyko występowania rtęci w powietrzu. Jednocześnie istnieją metody na kontrolowanie tego zjawiska i podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych. Jedno z rozwiązań zapewnia nasza firma, która oferuje certyfikowane analizatory rtęci umożliwiające ciągły pomiar tej substancji chemicznej w emisji spalin. Są to urządzenia wyróżniające się niezawodnością i działające wedle procedury QAL1. Dokonują pomiarów obejmujących wszystkie formy rtęci. Urządzenie ma niską wrażliwość na zakłócający wpływ różnych gazów i zapewnia stabilną konfigurację.