W jaki sposób mierzy się poziom smogu?

rtęć
Rtęć a emisja gazów cieplarnianych – jaka jest między nimi zależność?
1 września 2021
smog
Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój chorób układu oddechowego?
15 listopada 2021
pomiar smogu

Smog w najprostszym ujęciu jest zanieczyszczeniem powietrza. Jest to efekt szkodliwej działalności człowieka, m.in. spalin i niekorzystnych warunków atmosferycznych, najczęściej mgły. Dlatego właśnie najbardziej uciążliwy smog doskwiera właśnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy to temperatury są najniższe, a mgły pojawiają się najczęściej. Nie oznacza to jednak, że latem i wiosną problem smogu jest nieaktualny. Jest, ma on miejsce, tylko wynika z innych trujących związków chemicznych. Polski smog uchodzi za jeden z największych zanieczyszczeń Europy i dlatego warto wiedzieć nie tylko czym jest, ale i w jaki sposób określa się jego poziom w otaczającym nas powietrzu.

Metody pomiaru poziomu smogu w powietrzu

Wyróżnia się dwie główne metody przeprowadzania pomiarów poziomu smogu w powietrzu – automatyczną i manualną. Pierwsza z nich polega na pobraniu wyników ciągłego pomiaru emisji pyłów przez samodzielne urządzenie analityczne np. analizator pyłu PM10 i PM2,5. Gotowy wynik takiego badania gotowy jest już około godzinę od końca pomiarów, więc stosunkowo szybko. Metoda ta jest o tyle wygodna, że minimalizuje udział człowieka w całym procesie badawczym. Druga metoda, choć dokładniejsza wymaga większego nakładu czasowego. Jest to metoda referencyjna, co oznacza, że do przeprowadzenia badania branych jest pod uwagę więcej czynników, niż w przypadku metody automatycznej. W efekcie badanie manualne trwa nawet kilkanaście dni, biorąc pod uwagę tygodniowe pobieranie danych i kilkudniową analizę.

Bieżące badanie poziomu smogu powinno być szybkie, by w możliwie najkrótszym czasie ostrzec przed niebezpiecznymi związkami chemicznymi, znajdującymi się w powietrzu. Metoda manualna więc jest zazwyczaj prowadzona równolegle do automatycznej, by potwierdzić wyniki podane przez inteligentne analizatory. Metodę manualną wykorzystuje się głównie w dużych zakładach meteorologicznych, podczas gdy większość ośrodków badających na co dzień poziom smogu w celu upublicznienia ewentualnych alertów korzysta z urządzeń pomiarowych.