Jaka jest różnica między smogiem fotochemicznym a kwaśnym?

badanie jakości powietrza
Normy jakości powietrza w Polsce i Europie
1 września 2023
co2
Czym się różni biogenny CO2 od niebiogennego?
15 grudnia 2023
smog w mieście

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powoduje szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska. W Polsce problem smogu jest szczególnie dotkliwy, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nie każdy jednak wie, że istnieją dwa rodzaje smogu różniące się pod wieloma względami.

Charakterystyka smogu fotochemicznego

Smog fotochemiczny powstaje w wyniku reakcji chemicznych zachodzących pod wpływem promieniowania słonecznego. Głównymi składnikami tego rodzaju smogu są tlenki azotu (NOx) oraz lotne związki organiczne (VOC), które w obecności promieniowania ultrafioletowego tworzą ozon niskotroposferyczny. Ozon ten jest silnym utleniaczem, który może powodować podrażnienia dróg oddechowych, nasilenie objawów astmy czy uszkodzenie płuc. Smog fotochemiczny występuje przede wszystkim w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie emisja zanieczyszczeń jest największa, a warunki meteorologiczne sprzyjają jego powstawaniu.

Smog fotochemiczny nie tylko wpływa na zdrowie ludzi, ale także na środowisko naturalne. Ozon niskotroposferyczny może powodować uszkodzenie roślin, wpływając na ich wzrost i plonowanie. Ponadto smog fotochemiczny przyczynia się do efektu cieplarnianego, co prowadzi do globalnego ocieplenia. W Polsce problem smogu fotochemicznego nie jest tak dotkliwy jak w innych krajach, jednak warto pamiętać o jego negatywnym wpływie na ekosystemy.

Charakterystyka smogu kwaśnego

Smog kwaśny to zjawisko powstające w wyniku emisji zanieczyszczeń takich jak dwutlenek siarki (SO2) i tlenki azotu (NOx). Te substancje w obecności wilgoci atmosferycznej ulegają przemianom chemicznym, tworząc kwas siarkowy (H2SO4) oraz kwas azotowy (HNO3). Kiedy te kwasy opadają na ziemię w postaci deszczu, mówimy o tzw. kwaśnych opadach. Smog kwaśny występuje często w Polsce, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy intensywność spalania paliw stałych jest największa. Do pomiarów jakości powietrza stosuje się analizator pyłu PM 10 PM 2,5, który informuje o przekroczeniu dopuszczalnych norm.

Kwaśne opady mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, powodując m.in. zakwaszenie gleb, co prowadzi do zmniejszenia ich żyzności. Zakwaszenie wód powierzchniowych może prowadzić do wymierania organizmów wodnych, a także do zaburzenia równowagi ekosystemów.