Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na rozwój chorób układu oddechowego?

pomiar smogu
W jaki sposób mierzy się poziom smogu?
2 października 2021
CO2
Co skrywa smog? Część 2 – dwutlenek węgla
8 grudnia 2021
smog

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z największych problemów XXI wieku. Są uciążliwe oraz niebezpieczne, gdyż mają wyraźny wpływ na rozwój chorób układu oddechowego. Sprawdź, jak zanieczyszczenia powietrza niszczą układ oddechowy oraz jak mierzyć poziom ich natężenia.

Wpływają zanieczyszczeń powietrza na rozwój chorób układu oddechowego

Zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się do rozwoju:

  • astmy,
  • raka płuc,
  • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
  • alergii,
  • infekcji dolnych oraz górnych dróg oddechowych.

Najbardziej niebezpieczny jest pył zawieszony, ale nie tylko. Równe groźne i wywołujące choroby układu oddechowego są: ozon troposferyczny, emitowany przez sektor energetyki, transportu, przemysł wydobywczy, dwutlenek azotu, generowany przez transport drogowy, systemy grzewcze oraz tlenek węgla powstający głównie w procesie spalania węgla. Szkodliwy jest również dwutlenek siarki, będący efektem ubocznym spalania paliw kopalnych.

Pierwszymi objawami chorób układu oddechowego są katar, kichanie, kaszel, duszność, przewlekły nieżyt nosa, nawracające zapalenie krtani. Cząsteczki znajdujących się w powietrzu zanieczyszczeń mają niewielkie rozmiary, dlatego mogą z łatwością dostawać się do pęcherzyków płucnych, niszcząc je, a następnie bezpośrednio do krwiobiegu, powodując kolejne, niebezpieczne schorzenia. Na szczęście z pomocą przychodzą mierniki zanieczyszczenia powietrza.

Jakie rodzaje mierników zanieczyszczenia powietrza wyróżniamy?

Mierniki zanieczyszczenia powietrza badają stopień zanieczyszczenia atmosfery, wykrywając między innymi ilość kurzu, dymu, metali ciężkich, a nawet mgły olejowej i pyłu przemysłowego. Mierzą one zawartość szkodliwych substancji w powietrzu metodą grawimetryczną, automatyczną oraz fotometryczną. Mierniki automatyczne dostępne są w wersji stacjonarnej i przenośnej.

Grawimetryczne mierniki zanieczyszczeń z kolei zasysają powietrze, a następnie przepuszczają je przez specjalne filtry. Różnica masy filtra przed zainstalowaniem w urządzeniu i po jego wyjęciu wskazywać będzie na stopień stężenia pyłów w powietrzu, przy wzięciu pod uwagę prędkości przepływu powietrza w poborniku. Fotometryczne mierniki zanieczyszczeń natomiast wykorzystują fotometr laserowy. Powietrze zasysane jest do aparatu przez pompkę, a następnie przechodzi przez komorę pomiarową. Dane wyświetlane są na ekranie w sposób czytelny, dzięki czemu można je szybko odczytać.