Jak wykonać ciągły pomiar biogennego CO2?

symbol dwutlenku węgla
Biogenny CO2 jako surowiec
2 stycznia 2024
emisja biogennego dwutlenku węgla
Jak dochodzi do emisji biogennego CO2?
15 stycznia 2024
pomiar co2

Ciągły pomiar biogennego CO2 odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu jakości powietrza, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. W ostatnich latach zyskał on na znaczeniu ze względu na rosnącą świadomość społeczną dotyczącą zmian klimatu oraz wpływu emisji dwutlenku węgla na zdrowie ludzi i środowisko. W artykule zostanie przedstawione, jak wykonać ciągły pomiar biogennego CO2 przy użyciu specjalnego samplera.

Wybór odpowiedniego samplera do pomiaru biogennego CO2

Aby przeprowadzić ciągły pomiar biogennego CO2, niezbędne jest wykorzystanie odpowiedniego samplera. Na rynku dostępne są różne urządzenia do tego celu, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, które powinien spełniać dobry sampler. Przede wszystkim powinien on być wyposażony w czujnik NDIR oparty na technologii podczerwieni, która zapewnia wysoką dokładność i stabilność pomiarów. Ponadto ważne jest, aby urządzenie było kompaktowe, łatwe w obsłudze i umożliwiało zdalne sterowanie oraz odczyt wyników pomiarów.

Instalacja i kalibracja samplera

Przed przystąpieniem do ciągłego pomiaru biogennego CO2 konieczne jest prawidłowe zainstalowanie i skonfigurowanie samplera. Urządzenie należy umieścić w miejscu, gdzie można uzyskać reprezentatywną próbkę powietrza, np. na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu. Następnie należy podłączyć sampler do zasilania oraz sieci komunikacyjnej, jeśli jest to wymagane.

Kolejnym etapem jest kalibracja samplera, która polega na sprawdzeniu i ewentualnym dostosowaniu jego ustawień do rzeczywistych warunków pracy. W tym celu można wykorzystać specjalne zestawy kalibracyjne, które umożliwiają porównanie pomiarów wykonanych przez sampler z wartościami odniesienia.

Realizacja ciągłego pomiaru biogennego CO2

Po prawidłowej instalacji i kalibracji samplera można przystąpić do ciągłego pomiaru biogennego CO2. Urządzenie automatycznie pobiera próbki powietrza i analizuje ich zawartość pod kątem stężenia dwutlenku węgla. Wyniki pomiarów są rejestrowane w pamięci samplera oraz mogą być przesyłane do systemu monitoringu, np. za pomocą łączności bezprzewodowej.