Jak dochodzi do emisji biogennego CO2?

pomiar co2
Jak wykonać ciągły pomiar biogennego CO2?
12 stycznia 2024
przyrządy do monitorowania jakości powietrza
Jakiej aparatury potrzeba do pomiaru biogennego CO2?
14 lutego 2024
emisja biogennego dwutlenku węgla

Emisja biogennego dwutlenku węgla stanowi istotny aspekt badań nad wpływem działalności przemysłowej na środowisko. W związku z tym coraz więcej zakładów przemysłowych decyduje się na inwestycje w technologie pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie emisji tego gazu. W artykule przyjrzymy się, jak dochodzi do emisji biogennego CO2, jakie są metody jego pomiaru oraz jakie korzyści płyną z określania frakcji biogennej spalonego paliwa.

Zakup zezwoleń na emisję CO2 i zwrot kosztów

Duże zakłady przemysłowe mają obowiązek wykupowania zezwoleń na emisję CO2, które są naliczane w oparciu o stawki ustalone dla poszczególnych branż. Jeśli jednak dana instytucja przemysłowa wykazuje, że część jej emisji CO2 ma charakter biogenny, może ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych na zakup tych zezwoleń. To zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w technologie umożliwiające określenie ilości emitowanego biogennego CO2.

Charakterystyka urządzeń do pomiaru emisji biogennego CO2

W celu określenia frakcji biogennej emitowanego CO2 niezbędne jest zastosowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych. Pozwalają one na dokładne określenie biogennej frakcji spalonego paliwa, co ma kluczowe znaczenie w kontekście zainteresowania rządów i zakładów produkcyjnych „zieloną” energią.

W przypadku spalania lub współspalania różnych rodzajów paliw, takich jak odpady czy paliwa kopalne, trudno jest jednoznacznie określić frakcję biogenną emitowanego CO2. Dlatego stosowanie urządzeń opartych na oznaczaniu frakcji węgla w wyemitowanym CO2 pozwala na precyzyjne określenie tego parametru.

Korzyści i zastosowania monitorowania emisji biogennego CO2

Monitorowanie emisji biogennego CO2 przynosi szereg korzyści dla operatorów zakładów przemysłowych oraz dla rządów. Najważniejszy jest jednak fakt, że są one postrzegane jako neutralne pod względem wpływu na środowisko, co pozwala na odliczenie ich od całkowitej emisji gazów cieplarnianych generowanych przez firmę. To z kolei może prowadzić do oszczędności finansowych oraz ułatwiać spełnienie wymagań różnych przepisów dotyczących raportowania emisji.