Gdzie wymagany jest ciągły pomiar rtęci?

rtęć
Naturalne i antropogeniczne źródła emisji rtęci
22 kwietnia 2022
kłęby dymu wydobywające się z kominów
W jakim celu wykonuje się pomiary rtęci w spalinach?
10 sierpnia 2022
krople rtęci

Poziom zanieczyszczenia powietrza niestety ciągle wzrasta, ale jednocześnie rośnie świadomość ludzi dotycząca tego problemu. Zarówno przedstawiciele władz, jak i organizacje proekologiczne dążą do tego, aby wdrażać skuteczne działania polegające na pomiarach jakości powietrza, którym oddychamy. Wszelkie stany alarmowe, które coraz częściej ogłaszane są w dużych miastach, wymagają szybkiej i skutecznej reakcji. W tym celu stosowane są specjalistyczne urządzenia, które umożliwiają ciągły monitoring emisji spalin. Pod kontrolą powinna być m.in. rtęć. W dalszej części wyjaśniamy, gdzie wymagany jest ciągły pomiar rtęci.

Dlaczego należy dokonywać pomiarów rtęci?

Rtęć to niebezpieczna substancja chemiczna o właściwościach toksycznych zarówno dla środowiska, jak i ludzkiego organizmu, dlatego też niezbędne jest analizowanie jej obecności w atmosferze. Tak samo jak w przypadku innych zanieczyszczeń, jej ilość znacząco wzrasta przez różne procesy cywilizacyjne. Cechuje się przy tym dużym zasięgiem migracji w atmosferze. Oprócz tego wykazuje zdolność do bioakumulacji w ekosystemach.

Część rtęci obecnej w atmosferze pochodzi z naturalnych źródeł, takich jak m.in. wulkany, obszary geologiczne bogate w tę substancję, pożary lasów itd. Niemniej jednak współcześnie w znacznej mierze do jej emisji przyczynia się działalność człowieka, w tym przede wszystkim różnorodne procesy spalania oraz procesy przemysłowe, np. wytwarzanie energii w elektrowniach węglowych, górnictwo i wytapianie rud metali, spalanie odpadów, produkcja cementu. Oprócz tego występuje ona w niektórych produktach, np. bateriach.

Ze względu na toksyczność rtęci całkowicie uzasadnione, a wręcz konieczne jest monitorowanie udziału tej substancji w atmosferze. Jest to możliwe za sprawą zapewnianych przez naszą firmę certyfikowanych analizatorów rtęci, które pozwalają na ciągły pomiar tej substancji chemicznej w emisji.

Zastosowanie analizatorów rtęci

Ciągły pomiar rtęci jest niezbędny w szczególności w zakładach specjalizujących się w procesach spalania odpadów. Oprócz tego powinien być dokonywany w zakładach przemysłowych, w których występują emitory, a więc kominy, wydzielają szkodliwe substancje. Urządzenia te są też instalowane w stacjach WIOŚ/GIOŚ. Wszelkie przedsiębiorstwa, które prowadzą procesy spalania, powinny dokonywać ciągłych pomiarów z zastosowaniem analizatorów rtęci.