Do czego służą wielogazowe analizatory emisyjne?

wzór rtęci
Co skrywa smog? Część 6 – rtęć
3 lipca 2023
badanie jakości powietrza
Normy jakości powietrza w Polsce i Europie
1 września 2023
wysoki dymiący komin

Wielogazowe analizatory emisyjne to zaawansowane urządzenia stosowane do pomiaru i monitorowania emisji różnorodnych zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pozostałości spalin emitowanych przez procesy przemysłowe, zakłady energetyczne oraz transport drogowy. Są niezwykle istotne dla ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi, gdyż umożliwiają ocenę jakości powietrza i przyczyniają się do ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na otoczenie.

Funkcje i rodzaje wielogazowych analizatorów emisyjnych

Wielogazowe analizatory emisyjne mają na celu jednoczesne badanie wielu gazów, które są efektem ubocznym działalności przemysłowej i energetycznej. Dzięki nim możliwe jest mierzenie stężenia takich związków jak tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) czy amoniak (NH3).

Istnieje wiele rodzajów analizatorów emisyjnych, dostosowanych do różnorodnych potrzeb i zastosowań. Przykładem są urządzenia przenośne, które pozwalają na szybkie badania jakości powietrza w różnych lokalizacjach, czy analizatory stacjonarne, wykorzystywane do ciągłego monitorowania emisji w ramach stałych instalacji przemysłowych.

Zastosowanie analizatorów emisyjnych w przemyśle

Wielogazowe analizatory emisyjne i ciągły monitoring emisji znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu, takich jak energetyka, hutnictwo, cementownie czy przetwórstwo chemiczne. Ważną rolę odgrywają także w kontroli emisji spalin przez pojazdy silnikowe, zarówno podczas badań technicznych, jak i kontroli drogowych.

W przypadku przemysłu energetycznego analizatory te są niezbędne do monitorowania poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie cieplne i wodne oraz dla spełnienia wymogów prawnych dotyczących kontroli emisji gazów cieplarnianych. Podobnie w hutnictwie czy cementowniach sprawdzanie stężenia poszczególnych związków chemicznych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz minimalizowanie wpływu zakładów na środowisko.