Czym się różni biogenny CO2 od niebiogennego?

smog w mieście
Jaka jest różnica między smogiem fotochemicznym a kwaśnym?
2 października 2023
symbol dwutlenku węgla
Biogenny CO2 jako surowiec
2 stycznia 2024
co2

Zagadnienie dotyczące różnic między biogennym i niebiogennym CO2 może wydawać się skomplikowane, ale jest kluczowe dla zrozumienia procesów zachodzących na naszej planecie oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze różnice między tymi dwoma rodzajami dwutlenku węgla, ich źródła oraz znaczenie w kontekście zmian klimatu. Zapraszamy do lektury.

Biogenny dwutlenek węgla

Biogenny CO2 to dwutlenek węgla powstający w wyniku naturalnych procesów biologicznych, takich jak fotosynteza, oddychanie komórkowe czy rozkład materii organicznej. Jego głównym źródłem jest cykl węgla, który obejmuje wymianę węgla między atmosferą, hydrosferą (wodami oceanów, rzek i jezior), litosferą (skorupą ziemską) oraz biosferą (organizmami żywymi).

W procesie fotosyntezy rośliny przetwarzają energię słoneczną na energię chemiczną, wiążąc jednocześnie cząsteczki CO2 z atmosfery z cząsteczkami wody (H2O) i tworząc glukozę oraz tlen. W ten sposób rośliny pochłaniają biogenny CO2, który następnie może być przekształcony w inne związki organiczne, takie jak białka, tłuszcze czy kwasy nukleinowe. W procesie oddychania komórkowego rośliny, zwierzęta oraz mikroorganizmy uwalniają energię zawartą w związkach organicznych, a jednym z produktów tego procesu jest biogenny CO2.

Niebiogenny dwutlenek węgla

Niebiogenny CO2 z kolei powstaje w wyniku procesów niebiologicznych, takich jak spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), działanie wulkanów czy reakcje chemiczne zachodzące w atmosferze i hydrosferze. W przeciwieństwie do biogennego CO2 niebiogenny dwutlenek węgla nie jest bezpośrednio związany z cyklem życia organizmów żywych.

Głównym źródłem emisji niebiogennego CO2 jest działalność przemysłowa i energetyczna człowieka. Spalanie paliw kopalnych prowadzi do uwalniania ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery, przyczyniając się do wzrostu stężenia tego gazu cieplarnianego i zmian klimatu. Ponadto procesy geologiczne, takie jak wulkanizm czy wydzielanie CO2 z głębin oceanicznych, również generują niebiogenny dwutlenek węgla.