Czy pogoda ma wpływ na jakość powietrza?

powietrze w domu
Zła jakość powietrza w domu – objawy i przyczyny
14 lutego 2022
rtęć
Naturalne i antropogeniczne źródła emisji rtęci
22 kwietnia 2022
wiatr

Jakość powietrza zależy nie tylko od poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ale i warunków pogodowych. Oba te czynniki bezpośrednio na siebie oddziałują. Pogoda, w tym m.in. kierunek i prędkość wiatru, wpływa na transport substancji w powietrzu atmosferycznym. Z kolei obecność zanieczyszczeń w atmosferze determinuje zmiany klimatyczne.

Warunki atmosferyczne a poziom zanieczyszczeń w powietrzu

Między jakością powietrza a warunkami pogodowymi istnieje bezpośredni związek. Zjawiska i procesy atmosferyczne typowe dla danego obszaru są wynikiem właściwości fizycznych i geograficznych. Stąd też często mówi się o klimacie charakterystycznym dla danego regionu. W naturalnych warunkach kształtowany jest przez wiele różnorodnych czynników, które z kolei są wynikiem położenia geograficznego, tzn. szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza, rzeźby tereny, usytuowania względem struktur rzeźby kontynentu, odległości od morza lub lądów, fizycznych cech powierzchni terenu, a także rodzaju i stopnia zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze.

Emisja szkodliwych substancji rzecz jasna ma decydujący wpływ na wystąpienie zanieczyszczenia, jednak jego stężenie w jednostce objętości powietrza jest wynikiem działania określonych warunków atmosferycznych. Szacuje się, że poziom zanieczyszczenia powietrza nawet w 70% wynika z czynników pogodowych. Spośród różnych zjawisk meteorologicznych największe znaczenie ma w tym przypadku prędkość i kierunek wiatru. Prędkość wiatru wpływa na tempo rozprzestrzeniania się substancji, a kierunek decyduje o trasie ich transportu.

Co to oznacza w praktyce? Łagoda zima, która charakteryzuje się wietrzną pogodą (silny wiatr, najlepiej tzw. halny), zapewne będzie wiązała się ze znacznie niższym poziomem stężeń szkodliwych substancji. Z kolei silne mrozy, podczas których zwykle mamy do czynienia ze słonecznymi, lecz bezwietrznymi dniami, najczęściej oznaczają wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Kontrola poziomu zanieczyszczeń i warunków meteorologicznych

Dla dokonania kompleksowych pomiarów jakości powietrza, niezbędna jest też analiza parametrów pogodowych. Dlatego też w ofercie ATMOSERVICE dostępne są m.in. systemy i czujniki parametrów meteorologicznych, które obejmują cały ich zakres, a więc: temperaturę, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opady i radiację. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa jest pełnowymiarowa kontrola poziomu zanieczyszczeń oraz czynników, które mają bezpośredni wpływ na stężenie substancji w powietrzu.