Co skrywa smog? Część 3 – pyły PM2,5 i PM10

pył w zakładzie stolarskim
Do czego używa się certyfikowanych pyłomierzy?
2 września 2022
APM Web
Do czego służy certyfikowany pyłomierz?
17 listopada 2022
PM 2.5

Smog to mieszanina różnorodnych niebezpiecznych dla ludzi i całego środowiska naturalnego substancji, które zanieczyszczają powietrze. Unosząca się nad polskimi miastami chmura zawiera przede wszystkim tlenki węgla, azotu siarki oraz pyły m.in. benzo(a)pirenu, PM2,5 i PM10. Pyły zawieszone są w tym przypadku najbardziej groźne.

Płyty PM2,5 są najgroźniejsze dla zdrowia człowieka

PM2.5 to pyły zawieszone, tzw. aerozole atmosferyczne, które wyróżniają się średnicą do 2,5 mikrometra. To właśnie między innymi ze względu na ich niewielkie rozmiary uznawane są za najgroźniejsze dla zdrowia człowieka. Są tak drobne, że bez trudu przedostają się bezpośrednio do krwiobiegu. Powodują takie poważne dolegliwości jak:

 • osłabienie czynności płuc,
 • nasilenie objawów u osób chorujących na astmę,
 • zapalenie naczyń krwionośnych,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • przyczyniają się do wystąpienia miażdżycy,
 • na nasilenie dolegliwości są szczególnie narażone osoby cierpiące na schorzenia związane z układem krwionośnym i oddechowym.

Pyły PM2,5 mogą być niebezpieczne nawet dla płodów rozwijających się w organizmie matki, doprowadzając do niższej masy urodzeniowej noworodka, a nawet problemów z oddychaniem.

Zgodnie z wytycznymi WHO norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2.5 to 25 mikrogramów na metr sześcienny. Roczna norma wynosi 10 mikrogramów na metr sześcienny.

Pyły PM10 podrażniają drogi oddechowe

W tym przypadku mamy do czynienia z pyłami zawieszonymi, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Są więc nieco większe od pyłów PM2,5, ale mogą prowadzić do podrażnień dróg oddechowych. Ich szkodliwość wynika z zawartości rakotwórczych metali ciężkich, takich jak benzopireny, furany, dioksyny. Ich szkodliwe właściwości wpływają nie tylko na jakość powietrza, ale też uwzględniane są jako czynniki zwiększające ryzyko występowania u ludzi groźnych chorób, takich jak m.in.:

 • astma,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • miażdżyca,
 • choroby układu nerwowego.

Coraz częściej wskazuje się też, że nie pozostają one obojętne na rozwijające się płody.

Zgodnie z wytycznymi WHO norma średniego dobowego stężenia pyłów PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna to 20 mikrogramów na metr sześcienny.

Certyfikowany pyłomierz automatyczny PM2,5/PM10

W ofercie naszej firmy dostępny jest m.in. certyfikowany pyłomierz automatyczny PM2,5/PM10 model MP101M. Jest on przeznaczony do wykonywania pomiarów metodą pochłaniania promieniowania beta. Oprócz tego zapewniamy również certyfikowany przez TÜV optyczny analizator pyłu PM2,5/PM10 model APM-2.