Atmoservice

14 lutego 2023
smog w mieście

Co skrywa smog? Część 5 – benzen i benzopireny

Benzopiren nazywany jest cichym zabójców i nie ma w tym żadnej przesady. Jest niewidoczny i powstaje na skutek spalania węglowodorów. Wnika do gleby oraz ludzkiego DNA […]
3 lutego 2023
zanieczyszczenia

Skutki zanieczyszczenia organizmu metalami ciężkimi

Metale ciężkie to toksyczne związki, które mogą wnikać do organizmu ludzkiego i wpływać na zdrowie. Najbardziej toksycznymi pierwiastkami, które najczęściej występują w otoczeniu, są rtęć, kadm […]
2 lutego 2023
pylomierz

Jak działają pyłomierze?

Pyłomierz to urządzenie badające jakość powietrza i dokonujące pomiarów poziomu zanieczyszczeń, które nasilają się każdego roku w sezonie jesienno-zimowym. Na rynku dostępne są różne modele pyłomierzy, […]
30 listopada 2022
kontrola emisji spalin

Pomiary emisji spalin – dlaczego są tak istotne?

Analizator spalin jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów emisji i jakości powietrza, co w związku z coraz większą ilością zanieczyszczeń ma niemałe znaczenie. Monitorowanie emisji musi być […]
30 listopada 2022
kobieta w masce w centrum miasta

Na czym polega badanie jakości powietrza?

Pomiarów jakości powietrza dokonuje się w celu oceny poziomu stężeń zanieczyszczeń, na przykład pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2.5, których normy w Polsce są często […]
22 listopada 2022
smog nad miastem

Co skrywa smog? Część 4 – tlenek azotu

Tlenek azotu to najbardziej niebezpieczny element składowy smogu. Toksyczność tlenku azotu jest wielokrotnie wyższa niż tlenku węgla czy też dwutlenku siarki. NO2 charakteryzuje się ostrym zapachem […]
17 listopada 2022
APM  Web

Do czego służy certyfikowany pyłomierz?

Żyjemy w czasach wzmożonej emisji zanieczyszczeń i pyłów. Choć na co dzień nie zawsze zwracamy na to uwagę, dym i spaliny znacznie obniżają jakość powietrza, którym […]
28 października 2022
PM 2.5

Co skrywa smog? Część 3 – pyły PM2,5 i PM10

Smog to mieszanina różnorodnych niebezpiecznych dla ludzi i całego środowiska naturalnego substancji, które zanieczyszczają powietrze. Unosząca się nad polskimi miastami chmura zawiera przede wszystkim tlenki węgla, […]
2 września 2022
pył w zakładzie stolarskim

Do czego używa się certyfikowanych pyłomierzy?

Pyłomierze to certyfikowane urządzenia pomiarowe, które służą do określania skali zanieczyszczeń powietrza i definiowania jego jakości. Daje to możliwość rozpoznania źródeł zanieczyszczeń i wdrożenia działań, które […]