Mierniki zanieczyszczeń powietrza, system AMS – ATMOSERVICE

Z pojęciem smogu z pewnością spotkał się każdy, bez względu na to, czy jest specjalistą w dziedzinie technik pomiarowych, czy też po prostu mieszkańcem dużego miasta. Nienaturalna zawiesina w powietrzu, której nazwa jest zlepkiem angielskich słów: smoke – dym i fog – mgła, powstaje w wyniku szkodliwego oddziaływania produktów cywilizacji. Spaliny samochodowe czy wyziewy z kotłowni tworzą charakterystyczną brudną mgłę, która utrudnia oddychanie i ogranicza przejrzystość atmosfery. Ponadto znajdujące się w niej pyły i zanieczyszczenia gazowe dostają się do dróg oddechowych, osiadając w płucach czy oskrzelach i przyczyniają się do powstawania przewlekłych chorób. Problematyczne są tzw. dioksyny, wśród których znajdują się substancje powodujące zaburzenia hormonalne. Głównymi winowajcami są domowe kotłownie, w których wciąż jeszcze funkcjonuje wiele prymitywnych, trujących kotłów. W niewielkiej części do jej tworzenia przyczyniają się też przemysł i rolnictwo.

Problem zanieczyszczenia powietrza szczególnie w miastach i okręgach przemysłowych jest tak duży, że wymaga stałego nadzorowania poziomu szkodliwych substancji w atmosferze. Mierniki zanieczyszczeń powietrza, takie jak: certyfikowane pyłomierze automatyczne, poborniki pyłu, analizatory gazów czy system AMS (automatyczny system pomiarowy) dostosowany do potrzeb kontroli emisji spalin z zakładu przemysłowego lub spalarni odpadów pozwalają na nadzorowanie jej stanu. Kontrolując ilość emitowanych substancji, można podejmować różne środki zaradcze, takie jak np. wydzielenie stref z zakazem spalania paliw stałych, ograniczenie ruchu pojazdów. Zarówno kompletne systemy AMS dla przemysłu jak i aparatura do kontroli jakości otaczającego nas powietrza taka jak certyfikowany pyłomierz automatyczny, czujniki meteorologiczne, analizatory zanieczyszczeń powietrza czy poborniki pyłu, to urządzenia dostarczane przez naszą firmę. Zaopatrujemy w nie przedsiębiorstwa i instytucje, również te odpowiedzialne za kontrolę stanu zanieczyszczeń w skali krajowej.

logo Atmoservice

This is custom heading element

Na polskim rynku reprezentujemy głównie jako wyłączny przedstawiciel na Polskę następujące firmy:

ENVEA
COMDE- DERENDA GmbH
Th. FRIEDRICHS & CO. Meteorologische Geräte und Systeme GmbH
AMA Instruments GmbH