Pomiar emisji pyłu

Pomiar emisji pyłu

Do pomiaru emisji pyłów wykorzystywane są urządzenia takie jak np. D-R 800 (DURAG).

Pyłomierze DURAG mierzą zapylenie wykorzystując skoncentrowaną i modulowaną wiązkę światła laserowego.

D-R 800