Oferta

Analizatory Gazowe Imisyjne

Analizatory Analizatory do pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, Analizatory NO, Analizatory SO2, Analizatory CO, Analizatory BTX, Analizatory Węglowodorów Aromatycznyc

Pomiary PM 10, PM2,5; Aspiratory gazowe

Pyłomierze referencyjne PM 10, PM2,5, Pyłomierze ręczne, Poborniki Pyłu, Aspiratory pyłu typu LVS PM10, PM2,5 Aspiratory gaz,

BHP - ochrona osobista

Czujniki zanieczyszczeń powietrza stosowane w ochronie osobistej

Ciągły Monitoring Emisji Spalin

Ciągła kontrola emisji spalin, Ciągły Monitoring Emisji, Wielogazowe Analizatory Emisyjne, Ciągła kontrola emisji węglowodorów, Ciągła kontrola emisji dioksyn ,Kompleksowe rozwiązania

QAL 3 Szkolenia i realizacja

Zakres procedur pomiarowych QAL1, QAL2, QAL3 i AST zgodnie z normą PN-EN 14181; Bieżący nadzór nad wskazaniami QAL3 na podstawie karty Shewharta; prowadzenie Kart Shewharta na instalacji użytkownika

Pomiar emisji pyłów

Pomiar emisji pyłów

Oprogramowanie dla emisji i imisji

WEX- Pełna zgodność z EN14181, QAL2 & QAL3 ISO7168, ISO8258 . XR System- Oprogramowanie Imisyjne

Laboratorium wzorcujące AP148

Nr akredytacji PCA -AP 148 Wzorcowanie:Poborników Pyłu; Aspiratorów gazu; Przepływomierzy zwężkowych

Czujniki meteorologiczne

Czujniki meteorologiczne firmy Theodor Friedrichs

Systemy pomiarowe

Stacje pomiarowe – kontenery